Welkom
Skip Navigation Links
De ontstaansgeschiedenis

Van amateur naar professioneel. Passie voor het beeld.

De vennootschap werd opgericht door twee psychologen. Paul heeft een passie om het beeld te maken en Catherine heeft een passie om het beeld te gebruiken als hulpmiddel.

Voorgeschiedenis

De passie voor het bewegend beeld dateert voor Paul reeds van de jaren 70. Als amateur werden kleine films en documentaires gerealiseerd.

Paul Heylen aan de camera, een lange tijd geleden

Technische evolutie

De recente evolutie naar digitalisering, en de exponentiële stijging van de kwaliteit van de processor van de camera, de evolutie naar HD en de kracht van de montagesoftware, maakt het echter mogelijk om met een aanvaardbaar budget toch een professioneel resultaat te behalen. Het respect van de regels van de fotografie, de belichting, en van het geluid, naast de timing van een verhaal blijft uiteraard van essentieel belang. Maar vooral de technische mogelijkheden zijn er voor de individuele video-professional ontzettend snel op vooruitgegaan.

De eerste vraag

Medeoprichter Catherine staat in het hoger onderwijs, en is een fervente gebruiker van filmmateriaal om een boodschap over te brengen. Het digitale verhaal begon voor ons met het maken van een film die op een internationaal congres over psychotherapie werd getoond in een workshop. De verschillende stappen van de therapie, de methoden die de therapeut hanteerde om zijn behandelingsdoelstellingen samen met de patiënt te realiseren werden hierbij klaar in beeld gebracht.

Het juist in beeld brengen van de vraag van de klant vereist heel wat competenties, vandaar dat Paul ook de beslissing nam om een opleiding videorealisator te volgen.

De spontane groei

Verschillende opdrachten werden sedertdien door ons gerealiseerd.
In opdracht van Spermalie werd in 2007-2009 een videofilm gerealiseerd, die nu dagelijks gebruikt wordt in trainingen om begeleiders van mensen met een visuele beperking op een efficiënte manier te begeleiden.
In opdracht van De Kantel in Brugge werd naar aanleiding van het 50 jarig jubileum een documentaire gemaakt die een andere kijk op de bijzondere jeugdzorg naar voor wenste te brengen.

Requiem In de culturele sector werden eveneens evenementen op beeld vastgelegd. (Requiem van Mozart, Ein Deutches Requiem van Bhrams....)
Ook de creaties van de componisten Jacques Maertens en Hans Van Daele werden in beeld gebracht...
Paul aan de camera

Van bijberoep naar hoofdberoep

Vanaf de oprichting van BijzondereBeelden is de realisatie van videofilm voor Paul zijn hoofdactiviteit geworden.

Begin van de pagina